MENNESKERETTIGHETENE - VÅR KRISTNE KULTURARV - GRUNNLOVEN
   forsiden / om partiet  

 

HISTORIKK

FNs Menneskerettigheter stadfester alle folks rett til et eget Fedreland.

"Vi vil oss et land som er frelst og fritt, og ikke sin frihet må borge.
Vi vil oss et land som er mitt og ditt,
Og dette vårt land heter NORGE!"
[Per Sivle, 1895]

På dette grunnlag ble partiet stiftet 17. mai 1990. Partiet ble registrert primo 1991.

Ved lokalvalget i 1991 fikk partiet for perioden 1991-95 én representant i Hordaland fylkesting og én i Karmøy kommunestyre.

Ved stortingsvalget i 1993 stilte partiet lister i alle fylker og fikk i alt 11 694 stemmer, dvs. 0,5 prosent av de avgitte stemmene.

Ved lokalvalget i 1995 fikk partiet 3 634 stemmer (0,2 prosent). Partiet mistet det meste av oppslutningen etter at Carl I. Hagen utnyttet medias fokusering av "Godliamøtet", og fremstilte Fremskrittspartiet "som et parti imot innvandring".

Ved stortingsvalget i 1997 stilte partiet lister i alle fylker, men fikk kun 3775 stemmer. Uredelige personer hadde nemlig klart å komme seg inn i sentrale verv. Selv om deres bakspill ble avslørt, var partiets sentralstyre lammet inntil neste landsmøte i 1998. På tross av falske delegater på dette møtet ble imidlertid de uredelige menneskene stemt ut av sine tillitsverv, og gikk umiddelbart ut av partiet sammen med sine tilhengere.

Ved lokalvalget i 1999 stilte partiet tre fylkestingslister og fikk 1405 stemmer. Fordelt på hver liste utgjorde dette imidlertid en økning fra 1997 med 236 prosent.

Ved stortingsvalget i 2001 stiller partiet lister i alle fylker med følgende førstekandidater:

Les mer om kandidatene

Tilbake

 

MENNESKERETTIGHETENE - VÅR KRISTNE KULTURARV - GRUNNLOVEN